Masteropleidingen

Medische psychologie

De masteropleiding Medische Psychologie van Tilburg University leidt studenten op tot medische psychologen die scientist-practioners zijn. Als afgestudeerde aan deze opleiding beschik je niet alleen over medische kennis op het gebied van frequent voorkomende chronische aandoeningen; je kunt ook psychologische zorg verlenen aan patiënten en gedegen wetenschappelijk onderzoek verrichten.

De opleiding
In deze master staat de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen (kinderen en volwassenen) centraal. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines binnen de psychologie:

  • Klinische psychologie
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Functieleer
  • Sociale psychologie

Meer weten?
De opleiding duurt twee jaar en heeft zowel medische als psychologische curriculumonderdelen. In het eerste jaar start de masteropleiding met het vak Ziekteleer. Studenten Medische Psychologie kunnen tijdens dit vak stage lopen in het ETZ. Kijk voor meer informatie op de website van Tilburg University.

Physician Assistant

Als Physician Assistant (PA) draag je bij aan de continuïteit en kwaliteit van de geneeskundige zorgverlening door gedelegeerde medische taken te verrichten. Naast een basaal medisch programma dat voor alle studenten identiek is, verdiep je je tijdens de opleiding door middel van het ‘leren en werken op de eigen werkplek’ in de specifieke aspecten van het eigen specialisme.

De opleiding

De master Physician Assistant is een duale master. Dat betekent dat je de opleiding naast je werk in het ETZ volgt. Alleen internen kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van het HAN.

Verpleegkundig specialist

Als Master of Advanced Nursing Practice heb je de benodigde competenties op het gebied van patiënten- en kwaliteitszorg. Je verricht verpleegkundige en medische taken. Je bent als verpleegkundig specialist de coördinator van behandelings- en zorgprogramma’s. Je stemt deze af met medische, paramedische en verpleegkundige collega’s.

De opleiding
Het opleidingsprogramma is onderverdeeld in drie taakgebieden: patiëntenzorg, verpleegkundig leiderschap en professionalisering & profilering. Tijdens deze opleiding kies je voor een specifieke patiëntcategorie binnen één van de aangewezen verpleegkundig specialismen.

Omdat het evidence based werken belangrijk is in de functie van de verpleegkundig specialist, zijn methoden en technieken van onderzoek opgenomen in het programma. De opleiding is gericht op het onderzoeken van het beroepsmatig handelen om vernieuwingen in de praktijk te kunnen ontwikkelen (evidence based practice).

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van het HAN.

WhatsApp