ANIOS Psychiatrie medewerkers Iris en Ruben

Werken bij Psychiatrie

115+

collega's

2

locaties: Elisabeth en TweeSteden

2300+

patiënten per jaar

36

bedden

Het specialisme Psychiatrie levert ziekenhuispsychiatrische zorg: kortdurende diagnostiek en behandeling aan patiënten met zowel psychische als lichamelijke klachten. We richten ons daarbij op herstel, behoud of verbetering van de kwaliteit van leven.

De zorgeenheid Psychiatrie levert zorg op menselijke maat in een polikliniek, dagbehandeling en klinische afdeling MPU (Medisch Psychiatrische Unit) op de twee locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden. In ons team werken psychiaters, arts-assistenten, co-assistenten, klinisch- en gz-psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, consultatief psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, MPU-verpleegkundigen, systeem- en vaktherapeuten, agogisch hulpverleners en zorgassistenten.

We zien patiënten met verschillende klachten, zoals angst- en depressieve klachten, dwang, fobieën, psychotische belevingen, eetproblemen, relatieproblemen, gedragsproblemen, functioneel neurologische stoornissen, problemen met het reguleren van emoties en klachten verbonden met traumatische gebeurtenissen. Onze zorg is dan ook breed met onder meer ECT, moeder-kind, rTMS, DBS en Esketamine.

De polikliniek Psychiatrie is er voor psychiatrisch onderzoek, diagnostiek, advies, kortdurende behandeling van psychiatrische klachten (streven is behandelen binnen een jaar) en nazorg. We hebben goede relaties met verwijzers binnen en buiten het ETZ; we werken samen met huisartsen, thuiszorg, GGZ, verslavingszorg en jeugdzorg.

Bekijk de vacatures

 

Het team van Psychiatrie

De zorgeenheid Psychiatrie telt ruim 115 collega’s. Op beide MPU’s samen werken ongeveer 40 verpleegkundigen, 8 zorgassistenten, 3 agogisch hulpverleners en leerling-verpleegkundigen. Naast de artsen, assistenten, verpleegkundig specialisten en vaktherapeuten die ook op de polikliniek en de dagbehandeling werken. Samen werken we aan buitengewone zorg. Daarin is ons motto dat de eerste 5 minuten het belangrijkst zijn, want je kunt maar één keer een eerste indruk maken. De ontvangst van patiënten vinden we heel belangrijk en uit het patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat 100% onze afdeling zou aanbevelen. Ook het team is buitengewoon; er is groot onderling respect en als nieuwkomer word je door iedereen opgenomen en geholpen.

We verlenen psychiatrische zorg bij patiënten met somatische comorbiditeit en hebben uitgebreide expertise in stemmingsstoornissen (o.a. ECT, rTMS, esketamine, en DBS). De ziekenhuispsychiatrische patiënt vraagt om goede psychiatrische en somatische diagnostiek en een geïntegreerd behandelaanbod, in samenwerking met andere specialismen. Daarom is opleiden is een belangrijk onderdeel van ons werk en werken we multidisciplinair en met bijzondere behandelmodaliteiten. Ons team kenmerkt zich door samenwerking, ondernemerschap en innovatie. En door gezelligheid: we organiseren geregeld een borrel!

Specialisaties van Psychiatrie

 • (Complexe-) stemmings- en angstproblematiek (depressie/bipolaire stoornissen/angststoornissen).
  We diagnosticeren en behandelen in ons Centrum voor Depressie en Angst. Met farmacotherapie, psychotherapie, neuromodulatie (ECT, rTMS, DBS) en ketaminebehandeling.
 • Aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK/ALK/somatisch-symptoomstoornissen).
  We diagnosticeren en behandelen in het Centrum voor Psychosomatiek, waarvoor diverse (intensieve) psychotherapeutische en farmacologische behandelingen zijn.
 • Neuropsychiatrische ziektebeelden, zoals Parkinson, NAH en MS.
  We diagnosticeren en behandelen met o.a. farmacotherapie, psychotherapeutische opties en zorgcoördinatie.
 • Psychiatrische co-morbiditeit rondom zwangerschap. 
  We diagnosticeren en behandelen op de POP-poli, in overleg ook met spoed, en werken daarbij samen met gynaecologie, maatschappelijk werk ETZ, medische psychologie en/of kindergeneeskunde. Mogelijk in een farmacotherapeutisch traject, met begeleiding door onze verpleegkundig specialist en met psychotherapeutische behandeling.

Collega’s over werken bij Psychiatrie

Eugenie Beijer en Harold Kuijpers, Klinisch Psycholoog

“Wat ons aanspreekt is de grote diversiteit aan taken. Ik help individuele patiënten en groepen, ben supervisor en neem deel aan commissies.”

Lees het hele verhaal

Heb je een vraag over werken bij het ETZ?

Wij geven je graag antwoord! Stel je vragen aan Nick Buijks of Zoë Diepa.

WhatsApp