Werken op de afdeling MDL (Maag-, darm- en leverziekten)

144+

collega's

3

locaties: Elisabeth, TweeSteden en Waalwijk

12500+

patiënten per jaar

40+

bedden

Het specialisme MDL (Maag-, Darm-, Leverziekten) onderzoekt en behandelt ziekten van het maag-darmkanaal, de slokdarm, de lever, de galwegen en de alvleesklier. Dat doen we met een team van zo’n 145 collega’s op de polikliniek, de verpleegafdeling MDL en de verpleegafdeling MDL in combinatie met de Gastro-intestinale chirurgie (GI MDL), en de endoscopieafdeling. 

De afdeling MDL bestaat uit de polikliniek (ETZ Elisabeth en ETZ Waalwijk), de verpleegafdelingen MDL met 22 bedden en de gecombineerde afdeling MDL GI Chirurgie met 11 bedden MDL en 11 bedden GI Chirurgie (ETZ Elisabeth) en de endoscopieafdeling (ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden). Bij ernstige en acute maag-, lever- of darmproblemen of voor endoscopieën werken de MDL-artsen en (endoscopie)verpleegkundigen ook op de IC en/of OK.

We zien bij MDL een gevarieerde patiëntenpopulatie met zowel acute zorg als chronische problematiek. Bijvoorbeeld patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, coeliakie, galstenen en tumoren in het maag-darmkanaal. Ons specialisme werkt nauw samen met specialismen als Oncologie, Chirurgie en Diëtetiek.

We willen een toonaangevende en topklinische aanbieder zijn van Maag-, Darm- en Leverzorg in Noord-Brabant en op onze speerpunten in héél Nederland. We besteden daarom extra aandacht aan werkplezier, opleiden, onderzoek en ontwikkeling.

Op beide verpleegafdelingen leiden we studenten op tot zorgassistent en verpleegkundige. Als verpleegkundige kun je je ook specialiseren door een opleiding te volgen voor bijvoorbeeld oncologie- of stomaverpleegkundige. Op de polikliniek leiden we studenten op tot doktersassistent en verpleegkundig specialist. En op de endoscopie-afdeling leiden we studenten op tot (mbo-/hbo-)verpleegkundige en endoscopieverpleegkundige. Je kunt als verpleegkundige rouleren op de verpleegafdeling en hoeft geen keuze te maken tussen een snijdend of beschouwend specialisme. Patiënten worden bijvoorbeeld bij ons opgenomen, waarna we een beschouwend MDL-plan van aanpak maken en vervolgens een chirurgische ingreep plaatsvindt. Daarna zien we de patiënt weer terug op onze afdeling.

Wetenschappelijk onderzoek vinden we belangrijk; we hebben goede contacten met academische centra en innoveren door onderzoek te doen naar optimalisatie en ontwikkeling van (nieuwe) behandelingen en door zelf geïnitieerd onderzoek en trials. Daarnaast optimaliseren we onze werkprocessen continu.

Bekijk de vacatures

 

Het team van MDL

Ons team bestaat uit zo’n 145 collega’s, van MDL-artsen tot verpleegkundigen, van zorgassistenten tot Physician Assistents. We hechten veel waarde aan een nauwe samenwerking, zowel op verpleegkundig vlak, op managementniveau als met medisch specialisten. De kliniek levert 24/7 zorg, de polikliniek, endoscopie op werkdagen van 8.30-17.00 uur en de endoscopie is er voor spoedgevallen in de avond-, nacht- en weekenduren. Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met veel ruimte voor ontwikkeling. Je hebt bij ons regie over je eigen loopbaan. We houden elkaar scherp met opleiding, training en samenwerking en hebben oog voor de patiënt én voor elkaar. We zijn ambitieus, maar met een gezonde balans tussen hard werken en energie krijgen. We doen het samen!

 • Het team op de MDL-kliniek

  Op onze kliniek werken verpleegkundigen (mbo en hbo), zorgassistenten, Physician Assistants, ziekenhuisarts, arts-assistenten, MDL-artsen, GI-chirurgen en een teamleider. We organiseren leer- en verdiepingsmomenten in de werkdag, zodat iedereen kan leren en ontwikkelen op zijn vlak.

 • Het team op de MDL-polikliniek

  Op onze polikliniek werken verpleegkundig consulenten (met MDL-specialisatie), doktersassistenten, medische assistenten/secretaresses, planners, verpleegkundig specialisten, Physician Assistants, MDL-artsen en een teamleider. We houden meerdere overleggen, waarbij verschillende professionals aansluiten om onze samenwerking te optimaliseren en te leren van elkaar.

 • Het team op de endoscopie

  Op onze endoscopie werken endoscopieverpleegkundigen (met endoscopiespecialisatie), verpleegkundigen (mbo en hbo), een afdelingsassistent, verpleegkundig endoscopisten, omloop, MDL-artsen en een teamleider. We organiseren wekelijks scholingsmomenten om onze kennis up-to-date te krijgen of te houden.

 

Speerpunten van MDL in het ETZ

 • Colorectale oncologie
 • IBD: inflammatory Bowel Disease
 • Hoogcomplexe endoscopische ingrepen van slokdarm, maag en dikke darm
 • Technisch voedingsteam: oplossingen voor mensen die niet (meer) op normale wijze kunnen eten
 • Hepatologie (in ontwikkeling)

 

Topklinisch expertisecentrum IBD

Voor IBD-zorg heeft het ETZ de erkenning van Topklinisch expertisecentrum ontvangen van STZ. Dit betekent dat in het ETZ bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor deze patiënten en verwijzers, 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg levert en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan. Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg, innovatie. De erkenning als Topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.

Collega’s over werken op de afdeling MDL

Pim Staps, Verpleegkundige

“De combinatie van beschouwend en snijdend is uniek, je hoeft niet te kiezen maar kunt het beide ervaren en je in beide specialismen goed ontwikkelen.”

Marielle IJpelaar, Verpleegkundige

“Buitengewone zorg is voor ons zorg op maat bieden, voor en vooral mét de patiënt. We betrekken ook de familie en naasten er veel bij.”

Kathalijne de Koning, Endoscopieverpleegkundige

“Als verpleegkundige denk ik actief mee over innovaties en ben ik betrokken bij het doorvoeren van vernieuwingen. We worden hier serieus genomen als beroepsgroep.”

Gijs van der Wielen, Endoscopieverpleegkundige

“Laatst was hier een mevrouw die van locatie TweeSteden naar locatie Elisabeth moest, maar geen vervoer had. Toen heb ik haar met mijn eigen auto gebracht, zodat het onderzoek toch door kon gaan.”

Heb je een vraag over werken bij het ETZ?

Wij geven je graag antwoord! Stel je vragen aan Nick Buijks of Zoë Diepa.

WhatsApp